เว็บไซต์นี้ ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
NBC 0.93+0.21 (29.17%)
PPC 44.00+9.00 (25.71%)
NINE 1.59+0.21 (15.22%)
DRACO 5.10+0.50 (10.87%)
ABC 0.16+0.01 (6.67%)
RPC 0.65+0.04 (6.56%)
HPT 1.22+0.07 (6.09%)
AKR 1.26+0.07 (5.88%)
EE 0.92+0.05 (5.75%)
SEAOIL 2.10+0.10 (5%)
KTP 3.70-0.28 (-7.04%)
WORK 45.00-3.50 (-7.22%)
BGRIM 25.00-2.00 (-7.41%)
TWZ 0.12-0.01 (-7.69%)
PS 15.20-1.60 (-9.52%)
RS 20.00-2.30 (-10.31%)
INSURE 36.00-6.00 (-14.29%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
AQ 0.03-0.01 (-25%)
MAX 0.02-0.01 (-33.33%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
N-PARK (XA)0.051,465,922,856
U 0.03679,370,487
SUPER 1.27646,454,845
WAT 0.71467,691,087
PTT 50.75237,276,973
TRUE 7.00206,697,875
BANPU 20.30146,703,698
TMB 2.40116,991,279
SIRI 1.71115,129,072
SLC 0.08105,685,000
BLAND 1.97104,268,203
WHA 4.34100,620,841
CHG 2.3885,170,366
LH 11.3084,641,498
MONO 2.8681,072,098
IRPC 6.7576,788,589
BDMS 26.7558,400,431
BGRIM 25.0057,006,949
AQ 0.0354,279,730
EFORL 0.0850,269,715
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
BANPU 20.302,147,483,647
PTT 50.752,147,483,647
PTTEP 140.002,147,483,647
CPALL 80.252,147,483,647
EA 39.501,823,969,420
BDMS 26.751,562,211,529
PTTGC 92.501,529,959,898
TRUE 7.001,446,885,125
BGRIM 25.001,425,173,725
MINT 34.751,241,416,437
IVL 60.501,209,297,474
KBANK 191.501,142,530,747
SCC 462.001,094,552,844
BGH 20.90970,510,415
LH 11.30956,448,927
BEAUTY 19.10949,025,444
AOT 69.00827,722,896
SUPER 1.27820,997,653
BBL 192.00629,468,544
SCB 136.00621,195,640
ชื่อราคาRSI
TRS 0.000
META 2.180
SCAN 0.000
JCP 0.000
THL 0.000
PRO 0.000
TT&T 0.000
INSURE 36.000.99
PS 15.209.78
CM 4.2410.33
CHG 2.3879.02
NEW 66.7581.19
AKR 1.2682.09
APCO 5.7584.1
EE 0.9284.5
7UP 0.5686.17
NIPPON 7.4587.42
DTC 16.9088.3
PR (SP)77.0088.43
TRIF (SP, XA)21.0097.09
ชื่อราคาปันผล
EE 0.92n.a.%
STA 13.00n.a.%
TLUXE 6.20n.a.%
CFRESH 4.80n.a.%
F&D 17.50n.a.%
B-WORK 10.20n.a.%
KBS 4.82n.a.%
ACC 0.52n.a.%
SSC 51.00n.a.%
AFC 8.95n.a.%
DIGI 0.61n.a.%
CPH 5.90n.a.%
PAF 1.07n.a.%
PRANDA 4.44n.a.%
SAWANG 14.30n.a.%
JCKH 1.44n.a.%
UT 13.90n.a.%
AJA 0.49n.a.%
FANCY 1.21n.a.%
FC 0.46n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
B-WORK 10.20-
GLANDRT 12.40-
HREIT 7.25-
GVREIT 14.90-
WHABT 10.10-
GAHREIT 9.85-
MIT 5.05-
AIMIRT 10.10-
EGATIF 11.60-
BKKCP (XD)12.00-
CPNCG 14.50-
CPNRF (SP)21.90-
CTARAF 4.86-
DTCPF (SP)7.05-
ERWPF 5.90-
FUTUREPF (XD)21.20-
GOLDPF 7.40-
KPNPF 9.75-
LHPF 8.60-
LUXF 8.10-