ชื่อราคาเปลี่ยนแปลง
U 0.04+0.01 (33.33%)
PPC 44.00+9.00 (25.71%)
AQ 0.05+0.01 (25%)
AU 14.20+2.20 (18.33%)
EFORL 0.08+0.01 (14.29%)
DRACO 5.10+0.50 (10.87%)
INSURE 65.00+5.00 (8.33%)
FVC 2.62+0.20 (8.26%)
TAPAC 15.00+1.00 (7.14%)
ABC 0.16+0.01 (6.67%)
KTP 3.70-0.28 (-7.04%)
SALEE 1.15-0.09 (-7.26%)
JKN 12.60-1.10 (-8.03%)
DNA 0.87-0.08 (-8.42%)
BAT-3K 228.00-21.00 (-8.43%)
SGF 0.20-0.02 (-9.09%)
PS 15.20-1.60 (-9.52%)
TSF 0.09-0.01 (-10%)
UWC 0.08-0.01 (-11.11%)
WAT 0.71-0.17 (-19.32%)
ชื่อราคาปริมาณการซื้อขาย
N-PARK (XA)0.051,465,922,856
U 0.04768,466,915
WAT 0.71467,691,087
PSTC 0.80203,403,308
TRUE 5.85194,523,675
TMB 3.00129,327,859
BANPU 17.50106,032,260
SLC 0.08105,685,000
IRPC 6.55104,929,736
SUPER 1.1886,467,695
SGF 0.2080,511,052
BTC 0.9079,260,627
TPIPP 7.9557,507,594
QH 3.0456,737,191
SIRI 2.1855,131,687
SQ 5.0553,340,367
FVC 2.6247,330,695
BGH 20.9046,435,905
WHA 3.8046,110,817
JKN 12.6043,455,542
ชื่อราคามูลค่าการซื้อขาย
PTT 432.002,147,483,647
BANPU 17.501,855,564,550
AOT 64.001,729,364,416
CPALL 76.501,607,190,872
IVL 53.001,525,296,328
GPSC 64.501,379,080,241
TFMAMA 188.001,362,185,584
SCC 480.001,338,778,080
SCB 149.501,308,866,072
ADVANC 185.501,228,073,627
PTTGC 83.501,180,689,416
TRUE 5.851,137,963,499
KBANK 230.001,071,317,920
BGH 20.90970,510,415
SGP 24.50914,102,228
PTTEP 94.50897,595,493
BCPG 23.00853,538,487
TOP 102.50719,637,228
GULF 54.00703,191,834
MINT 42.25692,154,203
ชื่อราคาRSI
TRS 0.000
TTL (SP, NP)106.000
INSURE 65.000
SCAN 0.000
JCP 0.000
MIPF 21.700
THL 0.000
PRO 0.000
TT&T 0.000
EARTH (SP, NP)1.460
TCIF (SP, XA)15.6077.71
TF (SP)266.0078.83
FVC 2.6279.42
NKI 61.5082.32
SSC 54.0083.88
NIPPON 7.4587.42
PR (SP)77.0088.43
FE 204.0094.23
TRIF (SP, XA)21.0097.09
UT 13.6097.36
ชื่อราคาปันผล
EE 0.89n.a.%
TLUXE 8.00n.a.%
TRUBB 2.02n.a.%
F&D 22.20n.a.%
ACC 0.51n.a.%
SSC 54.00n.a.%
AFC 9.05n.a.%
DIGI 0.76n.a.%
CPH 6.20n.a.%
CPL 35.50n.a.%
PG 7.45n.a.%
PRANDA 4.00n.a.%
SAWANG 13.90n.a.%
UT 13.60n.a.%
AJA 0.53n.a.%
FANCY 1.71n.a.%
FC 0.49n.a.%
GLANDRT 11.60n.a.%
DSGT 4.20n.a.%
HREIT 8.30n.a.%
20
P/E
ชื่อราคาP/E
TTL (SP, NP)106.00-
GLANDRT 11.60-
HREIT 8.30-
GVREIT 15.00-
WHABT 10.00-
GAHREIT 10.00-
MIT 6.65-
EGATIF 10.60-
BKKCP 10.90-
CPNCG 14.10-
CPNRF (SP)21.90-
CTARAF 5.20-
DTCPF (SP)7.05-
ERWPF 6.70-
FUTUREPF 21.50-
GOLDPF 7.30-
KPNPF 9.80-
LHPF 8.90-
LUXF 8.10-
M-II 9.00-